Jeg har overdraget mit firma til Lotte Kjær Design, du kan bestille garn og reservedele hos www.lottekjaerdesign.dk

Lisbetz.dk         Idomvej 50          Holstebro          Telefon: 61 46 13 02          lisbet@lisbetz.dk

Dudal Webdesign